Checklista vid köp av gasolkamin

Innan du köper gasolkamin bör du försäkra dig om att produkten uppfyller alla de krav och önskemål som du ställer på din värmare samt lever upp till ett antal föreskrivna säkerheters kriterier.

Effekt

Vilken värmeeffekt behöver gasolvärmare klara av att leverera för att uppfylla dina krav? I regel ligger den totala utgående maximala värmeeffekten kring 4,0 – 4,4 kW.

Värmeläge

Många som införskaffar gasolkamin eftersöker en inställningsbar och multifaciterad värmekälla som kan användas för flera olika syften. På somliga modeller kan värmeffekten enkelt regleras stegvis. Innan du köper en kamin bör du därför undersöka om modellen erbjuder möjlighet att ställa in och anpassa värmeläge.

Fläkt

En eldriven fläkt ser till så att värmen sprids och fördelas jämt över en större yta.

Tändsäkring

Överlag är gasolkaminer avsedda för inomhusbruk försedda med tändsäkring. En tändsäkring är en säkerhetsanordning som ser till så att gasoltillförseln stryps, om lågan slocknar. Det säger sig självt att det är av hög prioritet att gasolkaminen är utrustad med tändsäkring.

Koldioxidvakt

Merparten av alla modernare gasolvärmare har även en så kallad koldioxidvakt, vilken ser till att automatiskt stänga av värmaren om koldioxidhalten i luften överstiger ett visst värde. En koldioxidvakt förhindrar att koldioxidenhalten antar skadliga värden.

Tippskydd

Precis som namnet antyder hjälper ett tippskydd till att förhindra så att gasolvärmaren välter.